News

Kana Kou

Kana Kou "A Secret of Hanasuwa Island" @ Shodoshima, Kagawa

2020/09/30

Kana Kou "A Secret of Hanasuwa Island"

Venue:
Shodoshima, Mito Peninsula
Shodoshima Furusato-mura 夢想館 (2084-1, Muro, Shozu-gun, Shodoshima-cho, Kagawa, 〒761-4304)

Date:
2020. 09.12/SAT , 09.13/SUN , 09.14/MON , 09.15/TUE , 09.16/WED , 09.17/THU , 09.18/FRI , 09.19/SAT , 09.20/SUN , 09.21/MON , 09.22/TUE , 09.23/WED , 09.24/THU , 09.25/FRI , 09.26/SAT , 09.27/SUN , 09.28/MON , 09.29/TUE , 09.30/WED , 10.01/THU , 10.02/FRI , 10.03/SAT , 10.04/SUN

Hours:
09:00 - 17:00

Click here for details

Top