News

Yoshitaka Nanjo @ Sakaide Citizen Museum, Kagawa

Yoshitaka Nanjo @ Sakaide Citizen Museum, Kagawa

2019/08/07

Yoshitaka Nanjo’s solo exhibition is held on Sakaide Citizen Museum in Kagawa.

Period:
From August 6 (Tue.) , to September 1(Sun.), 2019

Venue:
Sakaide Citizen Museum (1-3-35 Kotobukicho, Sakaide 762-0043, Kagawa Prefecture)

Click here for details

Top