News

Echigo-Tsumari Art Triennale 2018

Echigo-Tsumari Art Triennale 2018

2018/08/20

Guidebook & passport for Echigo-Tsumari Art Triennale 2018 is now available.

■Echigo-Tsumari Art Triennale 2018
Duration: 51 days, Sun 29 July to Sun 17 Sep 2018
Venue: Echigo-Tsumari Region (Tokamachi city/Tsunan town, Niigata Prefecture, 760㎢), Japan
Click here for details

Realated Project

Top